Kwiecień- lipiec 2016

W kwietniu 2016 Pan John Daniels -Prezes Fundacji „From The Depths” zorganizował w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie uroczyste upamiętnienie ludzi, którzy w czasie okupacji pomagali pp. Żabińskim (dyr. ZOO) w ukrywaniu kilkudziesięciu Żydów. W uroczystości uczestniczyli Sprawiedliwi.
John Daniels zaprosił grupę Sprawiedliwych na uroczysty obiad w Domu Nauczyciela i koncert Kapeli żydowskiej na Placu Grzybowskim.
Również za jego sprawą, po artykułach w prasie o Sprawiedliwych, wzrosło zainteresowanie społeczeństwa Sprawiedliwymi.

Kwiecień- lipiec 2016

PODZIĘKOWANIE DLA NASZYCH PRZYJACIÓŁ DARCZYŃCÓW

Szanowni Państwo! Przyjaciele „Sprawiedliwych”.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy tak żywo i życzliwie zareagowali po reportarzu w TVN i artykułach w prasie. Otrzymaliśmy wiele listów, emaili z zapytaniem jak można pomóc, bezpośrednio w opiece nad naszymi członkami, pomocą w pracach biurowych czy finansowo.
Jeszcze raz dziękujemy też wszystkim Szanownym Osobom za wsparcie finansowe. Będziemy informować Państwa o sprawach Towarzystwa i otrzymanej pomocy.
Z należnym szacunkiem
Zarząd Główny

PODZIĘKOWANIE DLA NASZYCH PRZYJACIÓŁ DARCZYŃCÓW